Пропустить навигацию.
Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
Міський центр медичної статистики «Медінстат»
Головна
Інформація для всіх

  Управління охорони здоров’я

                                                                    Адреса: вул. Водопійна, 19
                                                             Телефон: 38-89-04 факс 38-89-03
                                                                        e-mail: bcuoz@ukr.net     

 

Організоване рішенням 14 сесії міської ради п’ятого скликання від 15 травня 2007 року за № 370 «Про реорганізацію міського відділу охорони здоров’я». Міський відділ охорони здоров’я реорганізований в управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради.                                                   

 

Структура:
-      начальник управління охорони здоров’я
-      заступник начальника управління охорони здоров’я
-      заступник начальника управління охорони здоров’я
-      відділ бухгалтерського обліку та звітності – 3 штатні одиниці
-      відділ організаційно-кадрової роботи – 3 штатні одиниці
-      інформаційно-аналітичний відділ – 4 штатні одиниці
 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я – Маслянко Павло Михайлович.
Дні прийому – середа 10.00 – 12.00
 
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я – Шевчук Наталія
Володимирівна.
Дні прийому – четвер 10.00 – 12.00
 
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ  Доленко Юлія Сергіївна.
 
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ – Олійничук Алевтина Вікторівна.
 
НАЧАЛЬНИК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДДІЛУ  Яковлева Ольга Анатоліївна.
 
            Згідно з Положенням про управління охорони здоров’я, яке було затверджене рішенням чотирнадцятої сесії міської ради п’ятого скликання від 15 травня 2007 року за № 370 управління охорони здоров’я здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення міста. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій. Здійснює заходи спрямовані на запобігання інфекційних захворювань, епідемій і на їх ліквідацію. Готує пропозиції до проектів соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету, подає їх на розгляд виконавчому комітету міської ради та забезпечує їх виконання. Вивчає стан здоров’я населення, вживає заходи до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей. Забезпечує створення та підтримку банку даних щодо стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я. Організовує систематичне підвищення кваліфікації лікарів та середніх медпрацівників. Здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок міського бюджету. Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовим актами, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та положенням.   

 

Білоцерківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я "Медінстат"
  є головним медичним закладом, що здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики та інформатизації галузі охорони здоров'я.
  Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, бланки та інші реквізити.
  Центр підпорядкований управлінню охорони здоров'я Білоцерківської міської ради.
Юридична адреса:
09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Некрасова 30, Тел. 38-58-70, email - bcmis@ukr.net
Структура центру:
Начальник Содомора Володимир Григорович (04563)-38-58-70
Відділ медичної статистики
Відділ автоматизованої обробки інформації та підтримки інформаційних технологій
Відділ медико-гігієнічної пропаганди та формування здорового способу життя
Відділ аналітичної обробки інформації та експертизи якості меддопомоги
Завдання центру:

- дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації в підпорядкованих закладах охорони здоров'я;
- централізований збір звітної та адміністративної інформації від підпорядкованих закладів хорони здоров'я, обробка та аналіз показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та діяльності закладів охорони здоров'я;
- формування єдиного медичного простору адміністративної території;
- інформаційно-аналітичне забезпечення основних організаційних заходів управління охорони здоров'я;
- проведення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та міських програм в охороні здоров'я;
- сприяння діяльності закладів охорони здоров'я на ринку медичних послуг, на підставі медико-економічного аналізу та маркетингових досліджень ресурсного абезпечення галузі;
- сприяння пошуку та розповсюдженню нових технологій діагностики та лікування; - координація діяльності державних установ та громадських формувань, зусилля яких спрямовані на ідтримку політики зміцнення здоров'я та профілактику захворювань;
- організаційно-методичне забезпечення роботи з проблем гігієнічного виховання населення. 

Функції центру:

1. З питань дотримання єдиної системи медико-статистичної інформації:
- організація забезпечення бланками обліково-звітної документації підпорядкованих закладів охорони здоров'я; - надання методичної допомоги з питань організації статистичного обліку і формування звітності підпорядкованим закладам охорони здоров'я;
- забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами медичної діяльності технологічних стандартів медико-статистичного обліку, достовірністю статистичної інформації
2. З питань дотримання порядку збору звітної та адміністративної інформації відпідпорядкованих закладів охорони здоров'я, обробки та аналізу показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та діяльності закладів охорони здоров'я:
- забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій збору, обробки,збереження та передачі статистичної інформації;
- проведення централізованого збору звітної та адміністративної інформації від територіально підпорядкованих закладів охорони здоров'я;
- здійснення обробки інформації та аналізу показників, щодо стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я, діяльності закладів охорони здоров'я;
- забезпечення на безоплатній основі, у встановленому порядку, статистичноюінформацією підпорядкованих закладів охорони здоров'я;
- організаційно-методичне забезпечення впровадження технологій обробки та аналізу звітної, адміністративної інформації, комп'ютерної техніки, сертифікованих, уніфікованих програмних продуктів, засобів звязку для автоматизації системи управління охороною здоров'я;
- організація проведення експертизи якості ведення обліково-звітної документації таі нші.
3. З питань формування єдиного інформаційного простору:
- створення та підтримка банку даних щодо стану здоров'я населення, ресурсного забезпечення та діяльності закладів охорони здоров'я;
- підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та їх використання та діяльності закладів охорони здоров'я.
4. З питань інформаційно-аналітичного забезпечення міського управління охорони здоров'я:
- участь у формуванні основних організаційних заходів діяльності міського управління охорони здоров'я;
- інформаційна підтримка заходів міського управління охорони здоров'я;
- організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медичної статистики.
5. Виготовлення і реалізація затверджених форм медичної документації